Vår politik

Feminism innebär något så enkelt som att omtanke, medkänsla och alla människors lika värde och rättigheter sätts absolut främst. De flesta politiska partier håller med om de här värdena, men låter ändå andra gå före i de verkliga besluten. För det är så det blir när ekonomisk vinst och tillväxt är grundstenarna, och jämställdhet bara yta.

Feminismen handlar inte bara om jämställdhet mellan kön, utan om ett i grunden annorlunda samhälle, där ingen diskrimineras — vare sig på grund av kön, bakgrund, etnicitet, funktionalitet, sexualitet eller något annat. Ett samhälle där ekonomisk rättvisa och råder, och rikedomar omfördelas så de kommer alla jämlikt till del. Feminismens roll är att ständigt påminna om och förverkliga detta på varje enskilt område i politiken.

Feminismen är också ett erkännande av det faktum att vi alla är beroende av varandra — att ingen människa är en ö. Och att omsorgen om varandra, om naturen och andra levande varelser är det absolut viktigaste vi kan ägna oss åt.

Läs mer:

partiprogram