Valmanifest F! Gotland 2018-2022

En annan framtid är möjlig!

Det finns en undergångsstämning i det politiska samtalet idag, samtidigt som vi aldrig har haft det bättre. Den globala fattigdomen sjunker, våldsbrotten i Sverige minskar, vi har större ekonomiska resurser än någonsin. Vi står nu i en historisk särställning där vi har alla möjligheter att förändra världen och sätta utvecklingen på rätt kurs. Och det behövs.

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse i en tid där röster hörs som vill inskränka demokratiska värden. Mänskliga rättigheter ifrågasätts, om än inte rakt ut, av svenska politiker. Vi har vunnit många kamper som har gett oss livsnödvändiga rättigheter. Rösträtt, aborträtt, ökad rätt för hbtq-personer. Men dessa rättigheter är inte beständiga om vi inte ständigt kämpar för och försvarar dem.

Demokratin är skör. Friheten är skör. Mänskliga rättigheter är inte en självklarhet. Demokratin är ett görande, inte bara ett pris vi har vunnit efter år av kamp och förtryck. Därför måste vi göra demokrati i samhället och anpassa den till den nya tiden. Vi måste hela tiden titta på samhället med en feministisk och kritisk blick.

Det är viktigare än någonsin att stärka den feministiska rösten i samhället. Den som ifrågasätter, omkullkastar och samtidigt tar om hand. En röst som kan och klarar av. Låt oss vara alternativet som står upp för mänskliga rättigheter, solidaritet, välfärd, frihet och gemenskap. Vi är en visionär kärleksrörelse, men vi är också kompetenta och redo. När vi träder in i riksdagen 2018 är det inte bara en seger för samhället, för bortprioriterade perspektiv och den norm- och källkritiska analysen, det är också verkligen på tiden.

Feministisk initiativ har nu haft en plats i regionfullmäktige på Gotland sedan 2014 och trots att vi bara har en röst av 71 har vi gjort ett tydligt avtryck i maktens rum. Vår kamp för jämlikhet och hållbarhet har redan lett till förändring – både genom konkreta förslag och genom att vi ständigt finns där och påminner och de här perspektiven. Men vi vill göra mer, och det kan vi, om vi blir fler som röstar rosa.

Valmanifest 2018-2022