F! Gotlands styrelse

 

Ordförande: Lotta Persson
Sekreterare: Torun Ström
Kassör: Gerd Holmgren
Valberedning Lisen Kebbe