Äntligen, Centern!

(Den här insändaren publicerades 2/4 på helagotland.se)

Det är glädjande att Centerpartiet äntligen tar steget mot avgiftsfri kollektivtrafik på Gotland. Hade vi fått bestämma hade det hänt för länge sedan. En avgiftsfri, behovsstyrd kollektivtrafik är inte bara en åtgärd som är bra ur miljösynpunkt utan även en satsning på jämställdhet och ett minskat socialt utanförskap. För de med minst marginaler betyder den här satsningen allra mest. Minskad biltrafik skulle inte bara innebära en ekonomisk lättnad för regionen genom mindre vägslitage och minskat behov av parkeringsplatser, det skulle även ha en positiv effekt på luftkvaliteten i Visby som idag har luftföroreningar över gränsvärden.

Att ta bort egenavgiften i kollektivtrafiken ser vi som en av de viktigaste åtgärderna för att öka användandet av kollektiva färdmedel. I en region som Gotland, där bilen är normen och mer än hälften av alla resor i vardagen görs med bil är det mycket viktigt att vi på alla sätt vi kan prioriterar andra färdmedel.

Region Gotland har erkänt klimatnödläge men Feministiskt initiativ saknar fortfarande de radikala åtgärder som behöver göras för att komma till rätta med Gotlands utsläpp. Vi är fortfarande inte i fas med parisavtalet och om inga krafttag tas kommer vi inte heller att uppnå den minskning som är nödvändig för vår överlevnad.

Klimatnödläget är just detta: ett nödläge. Vi har sett att Gotland och gotlänningarna kan anpassa sig och agera för varandras bästa. Vi har sett att regionen snabbt och effektivt kan mobilisera kring en höjd beredskap under både coronapandemin och nu under det rådande skerhetspolitiska läget i Europa. Vi vet att vi kan göra mycket stor skillnad när vi arbetar tillsammans och ser med hoppfull blick på Centerpartiets agerande i frågan om kollektivtrafiken på Gotland.

Vi hoppas att det här är ett första steg av många som behöver tas för att ändra kurs och på allvar prioritera satsningar på klimat och hållbarhet. Vi ser fram emot fler positiva förändringar.

 

Gerd Holmgren, riksdagskandidat, Feministiskt initiativ

Agnes Lundgren, riksdagskandidat, Feministiskt initiativ