Kategori: Fred

Gotland behöver ett globalt kärnvapenförbud

Regionfullmäktige avslog motionen om att skriva under ICAN Cities Appeal -ett världsomspännande upprop där städer, kommuner och regioner sätter press på sina regeringar att skriva under FNs konvention mot kärnvapen (TPNW). Sverige undertecknade icke-spridningsavtalet (NPT) 1968 men har inte undertecknat TPNW. NPT innehåller inget krav på nedrustning. Gotland behöver ett globalt förbud mot kärnvapen med…

SÄKRA ETT KÄRNVAPENFRITT GOTLAND!

Bild: Loggor för Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Feministiskt initiativ och Socialdemokraterna. Rubrik och yrkande för vår motion: ”Anslut Gotland till ICAN Cities Appeal till stöd för FN:s konvention om kärnvapenförbud. . Den 7 juli 2017 röstades FN:s konvention om kärnvapenförbud igenom av 122 stater, däribland Sverige. Avtalet innebär att de stater som ratificerat det inte får delta…