Vill du vara ett av våra ombud på kongressen i mars 2021?

Det drar ihop sig Feministiskt initiativs första digitala kongress! 26-28/3-21 samlas F!-medlemmar från hela Sverige digitalt för att besluta om stadgeändringar, ny nationell styrelse, inkomna motioner och mycket mer.
.
F! Gotland har möjlighet att skicka tio ombud till kongressen. Vi vill därför att de som är intresserade av att delta skickar in sin intresseanmälan så att vi kan besluta om ombuden på vårt medlemsmöte 10/2-21.
.
Vi vill att du skickar din intresseanmälan till oss på gotland@feministisktinitiativ.se senast måndag 8/2-21. Ange namn och motivera gärna varför du vill delta i kongressen. Skriv också gärna om du har för avsikt att delta i hela eller delar av kongressen.
.
För att gå på kongressen behöver du ha tecknat medlemskap . Det gör du via länken nedan. Ange Gotland som hemkommun för att kunna söka som F! Gotlands ombud.
.
Vi ser fram emot era ansökningar!