Vi söker ny ersättare i regionstyrelsen!

LYSTRING FEMINISTER!

Just nu söker vi vår nya representant i regionstyrelsen!

Kandidera/nominera via: valberedningen@feministisktinitiativ.se

Våra nya ersättare i regionstyrelsen och miljö- och byggnämnden väljs på medlemsmöte 10/2-21 och i regionfullmäktige 22/2-21. Vi vill därför att du skickar in din nominering eller kandidatur senast fredag 5/2-21.

Om uppdraget: Regionstyrelsen är den nämnd som följer och överblickar de andra nämndernas arbete och bereder ärenden som beslutas i regionfullmäktige. Det är också regionstyrelsen som arbetar fram och beslutar om budgetförslag till fullmäktige. Som ersättare i regionstyrelsen samarbetar du med ledamöter och ersättare från våra samarbetspartier i S, V och Mp. Du inbjuds också att delta i budgetberedningens möten två gånger om året.

Enligt vår nuvarande ersättare Gubb Marit Stigson är det ett omväxlande och lärorikt arbete: ”Jag har lärt mig otroligt mycket om arbetet i en politiskt styrd organisation. Samarbetet inom den rödgrönrosa oppositionen fungerar också bra och är bitvis väldigt roligt!”

Regionstyrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden med uppehåll i juli. Som ersättare ska du läsa handlingarna och delta i förmöten med den rödgrönrosa oppositionen. Under budgetarbetet får även vi som ersättare delta i arbetsutskottets möten och då är arbetet under en period mer intensivt. Som ersättare i regionstyrelsen är du också en viktig källa till information för våra ledamöter i regionfullmäktige och förväntas ha god kommunikation med dem. Ersättning ges för alla formella möten.

Alla rosa stolar räknas -hur ser din ut?


Bild: Agnes Lundgren