Vi söker en ny ersättare i miljö- och byggnämnden!

LYSTRING FEMINISTER!

Just nu söker vi vår nya representant i miljö- och byggnämnden!

Kandidera/nominera via: valberedningen@feministisktinitiativ.se

Våra nya ersättare i regionstyrelsen och miljö- och byggnämnden väljs på medlemsmöte 10/2-21 och i regionfullmäktige 22/2-21. Vi vill därför att du skickar in din nominering eller kandidatur senast fredag 5/2-21.

Om uppdraget: Miljö- och byggnämnden är den nämnd som beslutar om bygglov, detaljplaner och tillsynsärenden. Nämnden hanterar miljö- och vattenfrågor och planerar tillsyn för exempelvis lantbruk, enskilda brunnar och avlopp och restauranger. Ingen särskild förkunskap krävs för att sitta i nämnden.

Som ersättare i miljö- och byggnämnden samarbetar du med ledamöter och ersättare i våra samarbetspartier S, V och Mp. Vår nuvarande ersättare Gubb Marit Stigson har trivts bra i nämnden: ”Stämningen är bra och för mig som utbildad samhällsplanerare har det varit en väldigt lärorik period med utbildning i plan- och bygglagen, miljöbalken och annat jag tycker är intressant, till exempel tillgänglighetsfrågor.”

Miljö- och byggnämnden sammanträder en gång i månaden med uppehåll i juli. Som ersättare ska du läsa handlingarna och delta i förmöten med den rödgrönrosa oppositionen en gång i månaden. Du förväntas också kommunicera med våra övriga politiker i nämnder och fullmäktige. Ersättning ges för alla formella möten.

Alla rosa stolar räknas -hur ser din ut?


Bild: Agnes Lundgren