Vi måste stå upp mot nazismen, även om det provocerar

På Gotlands gator gick förra veckan en öppet nazistisk organisation. Där gick dömda mördare och misshandlare och spred skräck och hat. Hotade. Hetsade. Många vågade inte ens åka hit. Andra åkte hem i förtid. Och vi som bor här – vi som har Gotlands gator som våra hemkvarter, våra arbetsplatser – vi tvingades gå omvägar. Sms:a våra anhöriga när vi kommit säkert hem.

”Det var en del incidenter vilket är väldigt tråkigt och beklagligt. Det ska dock sägas att det förekom provokationer från båda sidor, även från den ”goda” sidan”, säger Almedalsveckans projektledare.

Vi var många gotlänningar som vägrade låta NMR ta ön ifrån oss. Som filmades och fotograferades när vi vägrade vika undan med blicken, och tog plats på våra torg och caféer. Som satte upp regnbågsflaggor på våra byggnader. Vissa modiga gotlänningar vågade till och med säga ifrån direkt, ansikte mot ansikte.

Provocerande? Ja, alldeles säkert för en nazist. Liksom det är att bära sjal, att ha mörk hudfärg, eller att hålla en partner samma kön i handen. Men det fanns inget våldsamt motstånd mot nazisterna. Inte från oss gotlänningar, inte från besökare – inte ens från polisen.

Men enligt Almedalsveckans projektledare borde gotlänningarna alltså ha backat ännu mer. Föreslår projektledaren att HBTQ-personer ska dölja sin identitet i det offentliga rummet under Almedalsveckan? Att de av oss som inte kan dölja sin identitet stannar hemma? Och att alla andra gotlänningar sänker blicken och lämnar plats på torg och caféer?

Och med samma resonemang: Hur borde tyskarna förhållit sig till nazistpartiet på 30-talet?
Filosofen Karl Popper uttryckte det såhär: ”Om vi inte är beredda att försvara ett tolerant samhälle mot de intolerantas angrepp, då kommer de toleranta att gå under, och toleransen med dem.”

Vi måste stå upp, även när det upplevs provocerande. Men det är orimligt att det ansvaret ska vara enskilda individers. F! anser att nazistiska organisationer måste förbjudas. Vi anser också att polisen måste tillämpa de lagar och redskap som redan finns i mycket högre grad.

Och vi anser att Region Gotland behöver en klar strategi mot nazism. För knappt ett år sedan la vi en motion i fullmäktige om just detta, men det förslaget avslogs. Projektledarens uttalande är tyvärr ett tecken på att en otvetydig, gemensam linje mot nazism verkligen behövs. Nu finns chansen för Region Gotland att göra om och göra rätt – upprätta en strategi och tydliggöra att här gäller nolltolerans mot nazism!

Elin Bååth, fullmäktigeledamot för F! Gotland
Torun Ström, ordförande och fullmäktigekandidat F! Gotland