Vi har ett ansvar att sätta stopp för nazisterna

Som valda politiker representerar vi även de med utomnordisk bakgrund och HBTQ-personer. Det är grupper som nazistiska organisationer anser inte ska få finnas i landet. Vi måste ständigt bekämpa organisationer som motarbetar mänskliga rättigheter. Därför är det viktigt att alla vi politiker tar avstånd från nazistiska organisationer. Det är organisationer som gång på gång visar att de inte skyr några medel att skada och terrorisera människor de anser inte har rätt att finnas här.

NMR är nu den största nazistiska organisationen i Sverige. NMRs mål är att störta de nordiska demokratierna och ersätta dem med en enad ”nationalsocialistisk ledarstat” under NMR:s politiska kontroll och ideologiska styrning. NMR agiterar mot invandring och mångkultur, samt mot judar, feminism och HBTQ-rörelsen.

I diskussionen kring NMR:s närvaro på Almedalsveckan lyfts gång på gång argumentet att ärendet måste behandlas som alla andra — annars hotas demokratin. Men efter Andra världskriget ansåg FN-länderna att nazistiska organisationer inte kan behandlas som andra – det är helt enkelt för farligt. 1965 antog FN därför en konvention (CERD) med stöd och krav på medlemsländerna att införa nationella förbud mot nazistisk organisering. Sverige får löpande kritik från konventionens expertråd för att så ännu inte skett.

På lokal nivå har Feministiskt Initiativ aktivt försökt stoppa nazisterna att få hyra mark av Region Gotland. En motion som Fi skrev redan 2017 har under våren behandlats i tekniska nämnden. Motionen föreslog att det i de lokala  ordningsföreskrifterna skulle skrivas in att nazistiska/nationalsocialistiska organisationer inte skulle ges möjlighet att hyra mark av Region Gotland. Motionen avfärdades av regionens jurist och av lokal polis då de tolkar lagen att det inte är möjligt med en sådan punkt i lokala ordningsföreskrifter. En sådan punkt ansågs inte heller jämförbar med att andra kommuner skrivit in i sina ordningsföreskrifter att tiggeri inte får förekomma på vissa platser.

Vad som behövs är ett nationellt förbud mot nazistiska organisationer. Då visar vi politiker att vi menar allvar med mänskliga rättigheter och demokrati. Då värnar vi de som gett oss uppdraget att få representera dem i den svenska demokratin.

Politikergruppen Feministiskt Initiativ Gotland