Vego i skolan är logiskt!

I höstas kom rapporten om att vi nu i Sverige lever om som vi hade 4,2 jordklot, mot förra årets 3,7. Om klimathotet ska kunna hejdas kommer vi behöva ändra en del av våra vanor, hur obekvämt och ovant det än känns.

Jordbruksverket räknar med att animalieproduktionen — produktionen av kött, mjölk, ägg osv — står för 15 procent av världens utsläpp av växthusgaser, och att en måltid som innehåller kött har dubbelt så stor miljöpåverkan än en vegetarisk måltid. Det gäller i de allra flesta fall även svenskt kött — det är inte transporten som är avgörande när det gäller matens klimatpåverkan utan hur produktionen går till — djurproduktion är helt enkelt långt mer klimatbelastande än produktion av grönsaker. Att kraftigt minska animaliekonsumtionen framhålls av flera ledande miljöorganisationer och forskare som en central åtgärd för att vända den skenande klimatutvecklingen.

Det här är fakta som många har svårt att ta till sig, eftersom det uppfattas utmana hela vår livsstil. Men faktum är att den mängd kött vi dag konsumerar är ett helt nytt fenomen, och långt ifrån vare sig naturligt eller traditionellt — köttkonsumtionen har fördubblats i Sverige under de senaste 50 åren. Det som en gång i tiden var en lyxvara som bara undantagsfall var nödvändigt för vår överlevnad, har nu istället blivit ett hot mot densamma. För förutom klimatkonsekvenserna, utgör dagens animaliekonsumtion även en stor risk för vår hälsa, enligt både Livsmedelsverket och WHO.

Trots detta äter de flesta idag animaliska produkter, ofta utan att ha gjort ett aktivt val. Snarare handlar det om vanor och samhällsstrukturer — normen för kost innehåller idag kött, och att äta vegetabiliskt kräver oftast mer aktiva val.

Valen kring kost är naturligtvis upp till varje enskild privatperson, men skolan är en offentlig arena, inte privat. Skolan har en uppgift att förmedla värdegrunder och normer, inom allt från hälsa till miljö och etik. Utifrån den miljöutmaning vi står inför, samt de rådande forskningsrönen kring klimat och hälsa, framstår det som en logisk slutsats att maten i skolan bör utgå från vegetabilisk grund, med animaliska alternativ som tillval, istället för tvärt om. Och detsamma gäller politikerorganisationen, som självklart bör föregå med exempel. Med det förslag vi nu lägger fram i fullmäktige tydliggörs att animaliekonsumtion är ett val, för var och en att aktivt ta ställning i.

Läs motionen och få mer information här: figotland.se/vego

Elin Bååthfullmäktigeledamot
Emma Jernberg — Unga Feminister Gotland