Vattenbristen: Ställ krav på industrierna!

Foto: Borna Bevanda (Unsplash)

I år har Gotlands ansträngda vattensituation blivit extra aktuell. Aldrig tidigare har bevattningsförbud införts så tidigt på året. Enligt SMHI kan vi inte heller räkna med att bli räddade av vädret kommande år, då de låga nederbördsmängderna förväntas hålla i sig.

Region Gotland har genomfört insatser för att minska vattenförbrukningen hos privatpersoner, både i form av information och konkreta förbud. Men som Radio Gotland uppmärksammade den 22 februari 2016 så står företag för en betydande del av förbrukningen av kommunalt dricksvatten. De fyra företag som förbrukar mest vatten står för mer än 11% av förbrukningen, d v s 390 000 m³/år. Regionen för dialog med de största förbrukarna i syfte att på frivillig väg minska vattenförbrukningen. Men några krav, liknande de som ställs på privatpersoner, ställs inte på företag.

För att på sikt minska vattenförbrukningen på Gotland behöver både hushåll och företag dra sitt strå till stacken, och vi i Feministiskt initiativ anser därför att formella krav inte bara bör riktas mot privatpersoner, utan även företag.

Därför lämnar vi idag in en motion till regionfullmäktige där vi föreslår att alla företag som förbrukar mer än 10 000 kubikmeter kommunalt dricksvatten per år åläggs att upprätta en plan för hur de ska effektivisera sin vattenförbrukning och att planen följs upp av Region Gotland.