Varför vi vill slopa tillväxtprogrammet

På måndagens regionfullmäktige argumenterade vi, som enda parti, mot förslaget till tillväxtprogram som var uppe. Låt oss förklara varför.

Ordet tillväxt har en positiv klang, och blandas ofta ihop med ordet utveckling. Och utveckling är ju ingen emot. Men tillväxt är ett specifikt ekonomiskt begrepp, och avser ett ökat värde på varor och tjänster.

Tillväxt är bra till en viss nivå eftersom den gett samhällen möjlighet att ta fram nya produkter och tjänster som verkligen behövs, som mediciner och vattenrenare. Men för att upprätthålla tillväxten måste vi vid en punkt börja konsumera varor och tjänster vi egentligen inte behöver.

Tillväxt nås nämligen ytterst genom två saker: ökad produktion och ökad konsumtion. För att inte tillväxten ska avstanna måste vi konsumera mer och mer och mer — i all oändlighet. Men vi bor inte på en oändlig planet! Härom veckan hörde vi på nyheterna att vi i Sverige lever som om det fanns 4,2 jordklot – en ökning från 3,7 jordklot under 2014 – och så ska vi sträva efter att öka tillväxten ännu mer?

Men förutom att tillväxt, på den nivå vi idag befinner oss i Sverige, helt enkelt inte KAN vara hållbar, är det också ett extremt dåligt mått på ett samhälles framgång. Forskning visar att tillväxt bidrar till lycka vid låga inkomster — alltså när den möjliggör mat på bordet och tak över huvudet. Men ganska snart uppnås en nivå när livstillfredställelsen helt enkelt inte stiger tillsammans med tillväxten.

I en tid av ekonomisk kris inom Region Gotland är det lätt att förstå varför det låter lockande med en plan som talar om ekonomisk tillväxt. Problemet är alltså att tillväxt inte på något sätt garanterar välfärd. För Gotland HAR nämligen redan en bra tillväxt — vi har ökat BRP med fem procent sedan 2011 och ligger på tredje plats bland Sveriges län. En ökad tillväxt garanterar alltså på inget sätt en ökad välfärd inom Region Gotland. Och att här och var i programmet skriva in ordet “hållbar” före “tillväxt” räcker tyvärr inte för att det ska bli ett verkligt hållbart tillväxtprogram.

Det finns bra delar i tillväxtprogrammet — exempelvis de om kollektivtrafik och bostadsförsörjning. Men det hade gått utmärkt att driva de frågorna utan att göra dem till gisslan i ett tillväxtprogram.

Vi behöver inte ett tillväxtprogram som möjligtvis tillåter lite hållbarhet — vi behöver ett hållbarhetsprogram som möjligtvis tillåter lite tillväxt.

Elin Bååthfullmäktigeledamot
Stefan Wesleyordförande