Skuggbudget 2019

Den här skuggbudgeten är skapad av ideella aktivister som utan ersättning bidragit med sin kunskap, sina idéer, sin tid, och sin kreativitet.

Feministiskt initiativ Gotland sitter för närvarande inte regionstyrelsen, och har därför inte insyn eller delaktighet i regionens budgetberedning. Detta är därför en skuggbudget – en redogörelse för våra satsningar och besparingar 2019 utifrån det underlag vi för närvarande har att tillgå. Med en plats i budgetberedningen under kommande mandatperiod kommer också vår budget kunna bli betydligt mer omfattande.

Vår skuggbudget svarar an mot vårt valmanifest för 2018-2022. I valmanifestet presenterar vi våra visioner för hela mandatperioden, och i skuggbudgeten beskriver vi vilka satsningar vi planerar att genomföra 2019, samt hur vi finansierar det. För att finansiera reformerna har vi arbetat med att omfördela medel från andra områden och på så vis skapat en budget där vi inte behöver öka kommunalskatten.

Skuggbudget 2019