Rödgrönrosa oppositionsbudget 2020

Feministiskt initiativ Gotland har valt att, genom det rödgrönrosa samarbetet i oppositionen, lägga ett gemensamt budgetförslag tillsammans med S, V och MP inför 2020.

Oppositionen har valt att prioritera långsiktig hållbarhet, socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Det betyder att vi, till skillnad från Alliansen och SD, valt att minimera besparingarna och finansiera detta genom en skattehöjning på 75 öre. Vi anser att ogenomtänkta besparingar riskerar att leda till ökade kostnader i framtiden. Vi vill istället bygga en stark välfärd på lång sikt.

Feministiskt initiativ är extra glada för satsningen på förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor, första linjen för barn och ungas psykiska hälsa, den riktade satsningen på jämställda löner och bristyrken samt det så kallade Klimatpaketet.

På Regionfullmäktige i juni 2019 antogs dessvärre Alliansens och Sverigedemokraternas budgetförslag.

Rödgrönrosa oppositionens budgetförslag 2020