VÄLKOMNA TILLBAKA TILL EN SPÄNNANDE FEMINISTISK HÖST!

Feministiskt initiativ Gotland hoppas alla medlemmar haft en fantastiskt fin sommar! Vi har vilat upp oss ordentligt och är redo för nya tag. Höstterminens första vecka har varit intensiv med möten för Miljö- och byggnadsnämnden (MBN), Tekniska nämnden (TN) och Regionstyrelsen (RS).

Vatten var ett tema för både MBN och TN. I MBN fick deltagarna en ordentlig genomgång av hur vatten- och avloppssystemet på Gotland fungerar, och i TN togs två tunga beslut som berör framtida vattenförsörjning på ön. Ett handlade om att möjliggöra ansökan om täktverksamhet i Bästeträsk, trots gällande vattenskyddsområde. Det andra gäller ett avtal med Cementa om ett vattenverk.

Gerd Holmgren, ersättare i TN berättar:

“Vattenskyddsområde Bästeträsk går emot både Naturvårdsverkets rekommendationer och bryter mot våra övriga regler för vattenskyddsområden. Rekommendationen är att täktverksamhet ska vara förbjuden. Så blev det inte. Nu står det att det krävs tillstånd för täktverksamhet. Risken finns att det återigen kan bli långa dyra processer. Det finns krafter som inte accepterar ett nej då det gäller stenbrott i Ojnare.

Den andra vattenpunkten är omtalad. Ett avtal med Cementa är nu klart där de ska garantera vatten och bygga ett vattenverk i sitt nya brott på Filehaidar. Vi ville få mera tid men miljödomstolsförhandlingar är 1-3 oktober så det är bråttom. TN är bara en transportsträcka!”

Feministiskt initiativ ser allvarligt på att status som vattenskyddsområde inte tas på allvar. Vad gäller avtalet med Cementa är F! från första början negativa till utökad brytning, och att ett avtal med en så avgörande betydelse för gotlänningarnas framtida vattenförsörjning hastas igenom är allvarligt.

I Regionstyrelsen stod klimat och miljö på agendan. Alliansen drev igenom en omarbetad skogspolicy där mål om hållbart skogsbruk i princip helt ersatts av överordnade mål om ekonomisk avkastning. Alliansen strök även en formulering som begränsar kalhygge till max 1 hektar, något som F!:s ersättare Gubb Marit Stigson är starkt kritisk till:

“Vi i oppositionen är väldigt överens om att Region Gotland ska prioritera klimat och miljö i skogspolicyn. Att styrka begränsningen för kalhyggen sänder en tydlig signal från Alliansen. Även små kalavverkningar har mycket negativ effekt på biologisk mångfald och på skogens förmåga att binda koldioxid.”

F! antecknade också till protokollet att kommande bostadsförsörjningsplan bör innehålla ett tydligare jämställdhetsperspektiv, samt att den nya planen för att minska halten av skadliga partiklar i luften bör kompletteras med åtgärder för minskade trafikflöden och införande av miljözoner.

Utöver det parlamentariska arbetet har F! påbörjat planeringen av mandatperioden fram till nästa val. Närmast syns vi på Gotlands Skördefestival den 7:e september, och snart börjar vi planera Pride!

Vi har ett mål om att sprida ut våra medlemsmöten geografiskt. I november kommer vi därför hålla ett medlemsmöte i Fårösund. Håll utkik på Facebook och hemsidan för mer information!

Trevlig helg önskar Feministiskt initiativ Gotland!