Vägen mot ett jämlikt och hållbart samhälle

Det finns en undergångsstämning i det politiska samtalet idag samtidigt som vi aldrig har haft det bättre. Den globala fattigdomen sjunker, våldsbrotten i Sverige minskar, vi har större ekonomiska resurser än någonsin. Vi står nu i en historisk särställning där vi har alla möjligheter att förändra världen och sätta utvecklingen på rätt kurs. Och det behövs.

Feministiskt initiativ Gotland har just presenterat hur vi vill att den förändringen ska gå till. I vårt valmanifest ryms både visioner och konkreta förslag, både det stora och det lilla. För att allt hänger ihop. Vi ifrågasätter den liberala tillväxt-ideologin som idag helt dominerar politiken, och vi kommer med konkreta förslag som avgiftsfri kollektivtrafik. Vi föreslår omfattande reformer som 6 timmars arbetsdag, och mer specifika satsningar som vård för papperslösa och utsatta EU-medborgare.

Genom allt löper en rosa tråd: jämlikhet, hållbarhet, tillgänglighet. Mänskliga rättigheter för alla. Ett samhälle som inte diskriminerar någon. En planet som håller för framtida generationer. En rättvis fördelning av resurser.

Och vi kan betala för det. I år presenterar vi nämligen för första gången en egen budget där vi förklarar hur vi vill finansiera våra reformer. Vi har egentligen vetat hela tiden att ekvationen går ihop, och det har Fi på riksnivå redan visat i sin nationella skuggbudget. Men nu visar vi också att det går ihop på regional nivå.

Ojämlikhet och exploatering av planeten är inte naturlagar. Självklart kan vi organisera ett samhälle på andra grunder. Självklart kan vi skapa ett samhälle som bygger på jämlikhet, omtanke och fred.

Men det kräver två saker. För det första: en omfördelning av resurser och makt. För resurserna och makten räcker för att vi alla ska kunna färdas väl genom livet, utan att förstöra Jorden. För det andra: en förändrad syn på vad det är att färdas väl genom livet – en rörelse bort från konsumtionshets, prestationskrav och utbrändhet.

Och det är just vad vi gör i vår budget – vi omfördelar resurser och makt, och vi genomför reformer som bidrar till att förändra normen för vad ett gott liv är. Som reformen om 6-timmars arbetsdag. Som våra satsningar på levande landsbygd och på kultur.

Det är viktigare än någonsin att stärka den feministiska rösten i samhället. Den som ifrågasätter, omkullkastar och samtidigt tar om hand. Låt oss vara alternativet som står upp för mänskliga rättigheter, hållbarhet, solidaritet, välfärd, frihet och gemenskap. Vi är en visionär kärleksrörelse, men vi är också kompetenta och redo.

Tomas Pettersson, Torun Ström, Gerd Holmgren, Lotta Persson, Eira Werner
– fullmäktigekandidater för Feministiskt initiativ Gotland