Tomas Pettersson lämnar F!

Tomas Pettersson meddelade idag att han lämnar Feministiskt Initiativ samt sin post i regionfullmäktige och hälso- och sjukvårdsnämnden. F! Gotland har under en tid fört samtal med Tomas Pettersson utifrån kommunikationsproblem och hur det har påverkat hans roll som gruppledare och ledande person i F! Gotland. Samarbetsproblemen har varit långtgående och av allvarlig karaktär och pågått under en längre tid.

Det har även funnits en förtroendefråga gällande de skriverier som förekommit kring Tomas bolag (se länk nedan). Det har funnits en vilja och önskemål från F! Gotlands styrelse att få klarhet i skattefrågan och Tomas har blivit ombedd att ha en dialog med styrelsen kring detta, vilket han avböjt. I samband med detta ombads Tomas att låta andra personer i partiet företräda i valrörelsen, för att öka mångfalden och möjligheten för fler att ta plats.

F! Gotland beklagar denna utgång av situationen. Det hade varit önskvärt med samtal, att det hade gått att ha en dialog och skapa trygga rum att vara politiskt aktiv i. Som en feministisk förening ställer vi höga krav på att ha god ton och bra samarbete med varandra. Det gäller hela vägen och framförallt i det konkreta arbetet i politiken. För dem som vill vara aktiva i Fi är det viktigt att se till att det är en trygg plats för alla. Vi är ett politiskt parti men även en folkrörelse och en förening.

Tomas har fattat sitt beslut vilket vi beklagar men naturligtvis har respekt för. Vi tackar avslutningsvis Tomas för allt han gjort i F! genom åren.

Lotta Persson, ordförande