Ta fitthälsa på allvar

Vi som har en livmoder har sedan tidig ålder fått lära oss att det mesta kopplat till vårt organs funktioner gör ont, är krångligt och att detta är något vi inte ska prata om eller ifrågasätta. Vi har fått lära oss att de medicinska behov som är kopplade till att ha en livmoder inte i första hand är samhällets ansvar, utan något vi själva ska ta ansvar — och betala — för.

Detta har lett att många med fruktansvärda smärtor i samband med menstruation lider i det tysta i tron att det ”hör till”, eller avfärdas när de söker vård. Det är först mycket nyligen kunskapen om den utbredda och mycket smärtsamma sjukdomen endometrios har börjat spridas.

Det har också lett till att många människor dras med alla de biverkningar och risker bindor och tamponger medför helt i onödan, i tron att det är de enda alternativen. För många människor kommer svampinfektionen som ett brev på posten varje månad i samband med mens, och varje år dör människor som en följd av toxic shock syndrome. Detta trots att det funnits ett billigt kropps- och miljövänligt alternativ i snart 100 år: menskoppen.

För en stor del oss med livmoder är möjligheten att skydda sig mot oönskade graviditeter helt grundläggande för hälsan. Normen bland preventivmedel är idag hormonella preparat. Dessa har många biverkningar som värk, depression och minskad sexuell lust. Kombinerande p-piller innebär dessutom risk för blodpropp.

Hormonella preparat fungerar bra för vissa personer, men vi anser att det är djupt problematiskt att en metod med så många biverkningar utgör normen — inte minst för de unga människor som nästan uteslutande rekommenderas dessa som första alternativ. Denna norm står att finna även på Gotland, där majoriteten subventionerade preventivmedel för personer upp till 26 år just är hormonella. Detta kan jämföras med exempelvis Stockholms landsting, där de hormonfria alternativen pessar och kopparspiral är gratis för alla, oavsett ålder.

Vi kräver samma rätt till hälsa som människor utan livmoder. Vi kräver normkritiskt arbete och kunskapshöjande insatser i berörda verksamheter, att även hormonfria preventivmedel subventioneras, samt att Region Gotland inför samma system som i Stockholm, och gör pessar och kopparspiral gratis för alla, oavsett ålder.