Sverigedemokraterna understödjer rasism och transfobi

Feministiskt initiativ Gotland ser mycket allvarligt på det påhopp på icke-binära och transpersoner som gjordes av den gotländske SD-politikern Lennart Modig Kihlberg tidigare i sommar. Lika allvarligt är det att hans parti konsekvent avsäger sig ansvaret att se till att deras företrädare uppträder med respekt för alla människors lika värde. Den nolltolerans mot rasism och kränkande beteende som Sverigedemokraterna uttalat nationellt gäller uppenbarligen inte för det gotländska partiet där grova överträdelser hanteras ”internt”, och personerna bakom dessa tillåts sitta kvar på sina maktpositioner.

Utöver uppdrag i Region Gotlands regionstyrelse och –fullmäktige har Modig Kihlberg fram till alldeles nyligen innehaft positionen som nämndeman i Gotlands tingsrätt. Detta är ett uppdrag som innebär opartiskhet och en skyldighet att agera i enlighet med de lagar och regler som gäller i Sverige. Då ingår skyldigheten att inte diskriminera personer utifrån exempelvis kön, könsuttryck och könsidentitet. I sina uttalanden i sociala medier har han även vid flertalet tillfällen uttryckt sig rasistiskt, exempelvis i fallet med den tolvåriga flickan som mördades i Botkyrka. Även detta är grova överträdelser som ett parti med seriösa demokratiska ambitioner är skyldiga att agera kraftfullt emot.

Vi i Feministiskt initiativ instämmer i de röster som kräver att gotländska Sverigedemokraterna tar itu med den rasism och det hat mot transpersoner som frodas i de egna leden. Det är oacceptabelt för en förtroendevald och det är oacceptabelt för ett parti i en demokratisk organisation att inte agera. Nu har Modig Kihlberg till synes på eget initiativ avsagt sig sina uppdrag i regionstyrelsen och som nämndeman. Han behåller dock platsen i regionfullmäktige och har oss veterligen inte bett om ursäkt för sina uttalanden. Tydligt är att Sverigedemokraterna förblir ett parti som organiserar och understödjer förtroendevalda med rasistiska och transfobiska åsikter.

Nina Ruthström, nämndeman, samt styrelsen Feministiskt initiativ Gotland.