Socialnämnden behöver dig!

Bild: Agnes Lundgren

Det finns stunder i livet när människor behöver stöd. En av samhällets olika stödfunktioner är socialtjänsten. Genom socialtjänsten erbjuds bland annat försörjningsstöd och stöd till familjer. Socialtjänsten arbetar med barn i särskilt fokus och finns till för dem som av olika skäl har svårt att klara sin vardag på egen hand. Socialtjänsten finns till för att hjälpa.

De som bestämmer över socialtjänsten är Socialnämnden. Socialnämndens arbete handlar i grund och botten om att skydda, stötta och hjälpa de mest utsatta i samhället.

Tack vare den rödgröna oppositionen har Feministiskt Initiativ Gotland en plats som ersättare i socialnämnden och nu söker vi en person som kan fylla den platsen. Vill du vara med och skapa en feministisk, inkluderande och intersektionellt kompetent socialtjänst på Gotland?

Skicka din kandidatur eller nominera någon annan genom att skicka namn, mail och telefonnummer till: valberedningen@figotland.se

Vi behöver ditt svar senast måndag 22/6-20.

Val av ny ersättare sker på vårt medlemsmöte onsdag 24/6-20. Därefter väljs personen av regionfullmäktige i september och går på sitt första möte med nämnden i oktober. 

Vi gör det tillsammans!

Varma hälsningar, Valberedningen