Sätt fler feminister på fullmäktiges stolar!


Inför valet 2014 var det många som övervägde att lägga sin röst på Feministiskt initiativ, men fick höra att det skulle vara ”en bortkastad röst”. Att sannolikheten att partiet skulle få mandat var för liten, och att — om vi skulle få mandat — ändå är för små, för oerfarna, för att kunna påverka.

Men efter en valrörelse helt byggd på ideella krafter, ett medlemstal som ökar med över 1000% på några månader, lyckades vi med det ingen trodde vi skulle: vi hade fått en plats i regionfullmäktige på Gotland. Ett fullmäktige som aldrig skulle bli sig likt igen.

För redan efter första sammanträdet var det tydligt att det skett ett skifte i rummet. På löpsedlarna stod det att läsa att fullmäktige hittat tillbaka till politikens grund — till ideologin, och folk talade om att ”F! folkbildar i fullmäktige”.

För bara genom att vara en feministisk aktivist i maktens rum händer något. Gamla maktordningar rubbas, det som tagits för givet utmanas, själva samtalstonen förändras, och gamla sanningar ifrågasätts. Sanningar om vad politik i grunden ska handla om — om ekonomisk tillväxt eller om välfärd och hållbarhet — och hur den ska föras: med härskartekniker, maktspel och dominans, eller med nyfikenhet och kärlek.

För politik handlar egentligen inte om maktspel och förhandlingar, utan om längtan, drömmar, och verkliga, levande, pulserande behov. Därför står inte min lojalitet till mitt parti — den står till mina medmänniskor, till jorden, och till alla jordens invånare, och jag stöttar mer än gärna vem som helst som också gör det, i såväl som utanför fullmäktige.

Men jag är också beredd att ensam stå upp för de värdena om det är vad som krävs, och många gånger är det just vad jag fått göra. Att ensam bland 71 ledamöter gång på gång vara den som påpekar att jordens resurser inte är ändliga och att oändlig tillväxt därför aldrig kan vara hållbar. Att vara den enda som talar för en världsordning där mänsklig säkerhet går före nationell säkerhet.

Med ett enda mandat har F! Gotland åstadkommit mer än många andra gör med betydligt fler — både i fullmäktige och utanför. Vi skriver förslag, tar debatter, och vi skapar reell och konkret förändring genom att faktiskt få igenom och påverka en rad beslut.

Tänk bara vad vi skulle kunna åstadkomma om vi vore ännu fler! Om mindre än ett år är det dags igen. Se till att sätta fler feminister på fullmäktiges stolar i valet 2018 — rösta rosa, bli medlem och engagera dig i en folkrörelse för jämlikhet, fred och hållbarhet.

Elin Bååthfullmäktigeledamot