Gerd Holmgren, 66 år, fd. kvalitetsingenjör, Hangvar

Jag heter Gerd och bor numera i Hangvar efter många år i Stockholm, men är uppvuxen i Bunge. Jag är gift och har två vuxna barn.

Nu är jag pensionär. Till största delen har jag jobbat inom industrin med kvalitetsfrågor  och har kunnat glädjas åt tekniska framsteg och teknisk utveckling men vet då att vi når inte fram inom t.ex miljömål och god hälsa om vi inte är beredda att, mer eller mindre, förändra vårt beteende.

Då jag gick med i Feministiskt Initiativ hittade jag de människorna och det parti och politik  som ger mig hopp och kraft att kämpa för den värld jag vill leva i. Jag ingår i styrelsen för Fi Gotland och är kassör.

Jag sitter i Regionfullmäktige och är ersättare i Tekniska nämnden. Mitt mål  som politiker är att Gotland blir en plats där alla kan känna sig trygga utan rasism, våld och trakasserier. Där alla kan färdas tryggt genom livet. Där välfärden kommer först och där det är möjligt att leva på hela ön.

Mitt mål är också att vi här på Gotland ser till att det som utvecklas, byggs och produceras verkligen är sånt som behövs och att det har minsta möjliga påverkan på miljön. Även minsta möjliga miljöpåverkan på andra platser på vår planet. Det gäller alla branscher även energiproduktion, turism och självklart livsmedelsproduktion.

Även fredsfrågan är viktig för mig och jag oroas över den massiva militära upprustningen som nu pågår. Vi föder barn av kärlek. Våra barn ska inte lära sig att döda eller dödas i krig. Feministiskt Initiativ vill verka för ett stopp för militär upprustning.

Förutom mina politiska uppdrag är jag också engagerad i föreningar för miljö och kultur.

Jag lägger gärna tid och kraft på trädgårdsarbete och tillbringar många timmar i naturen.