Lisen Kebbe, 67 år, psykolog, Visby

Jag heter Lisen Kebbe, är 67 år och psykolog. Länge har de mänskliga rättigheterna varit hotade utanför våra gränser. När nu de stora partierna i Sverige alltmer börjar tumma på asylrätten och de inte anser att mänskliga rättigheter skall gälla alla är F! en viktig kraft i samhället. Med kärlek som drivkraft vill jag vara med och skapa ett samhälle där alla har samma rättigheter och möjligheter.