Cecilia Herdenstam, 49 år, biblioteksutvecklare, Visby

FRÅGOR OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, BARNKONVENTIONEN OCH ANTIDISKRIMINERING MÅSTE LYFTAS MER BÅDE LOKALT PÅ GOTLAND OCH PÅ RIKSPLANET!

Jag heter Cecilia Herdenstam, är 49 år och arbetar som biblioteksutvecklare. Jag engageras av frågor som demokratiutveckling, allas rätt till kultur, kunskap och källkritisk kompetens – viktiga frågor i dagens samhällsklimat. Jag drivs av jämlikhets- och rättighetsfrågor. Frågor om mänskliga rättigheter, barnkonventionen och antidiskriminering måste lyftas mer både lokalt på Gotland och på riksplanet för att alla ska kunna färdas väl genom livet.

På min fritid arbetar jag ideellt med flyktingfrågor och ensamkommande, både aktivistiskt med påverkan och som stödperson. För mig har F! den ojämförligt bästa flyktingpolitiken som länge krävt amnesti, framför allt för de flyktingar som kom till Sverige 2015 som drabbats av en lång och rättsosäker myndighetshantering. När jag hinner praktiserar jag yoga och meditation eller vandrar i naturen för min egen hållbarhet.