Nina Ruthström, 39, god man, Lummelunda

Ersättare i Tingsrätten och hälso- och sjukvårdsnämnden.