Eva Rinblad, 42, läkare, Klintehamn

Jag heter Eva och jag bor på denna underbara ö sen sex år tillbaka. Jag är specialist inom allmänmedicinen på en vårdcentral i Visby. Jag lever på landet med mina två barn, katter och höns.
En rättvis och jämlik vård, där resurserna fördelas på ett klokt sätt ligger mig givetvis varmt och hjärtat. Liksom miljö- och klimatfrågor samt jämlikhetsfrågor. Vi behöver ta in klimatsituationens allvar, och agera därefter.
Begreppet feminism innebär att kvinnor och män ska ha lika rättigheter och skyldigheter, varken mer eller mindre. Att detta inte är helt och hållet en självklarhet i Sverige idag är nedslående, och situationen är många gånger betydligt allvarligare i andra delar av världen.
Jag har engagerat mig lokalt eftersom jag vill vara med och styra Gotland i riktning mot att vara en trygg plats för alla. En föregångsregion avseende klimatfrågor. Vi har specifika förutsättningar här eftersom vi lever på en ö i Östersjön. Tillsammans kan vi åstadkomma mycket!