Elin Bååth, 38, gymnasielärare på Komvux, Visby

Efter att ha suttit i fullmäktige för F! Gotland i 4 år och arbetat med allt från jämställdhetsplaner till avlopp, har jag nu valt att fokusera på ett område inom politiken: hälso- och sjukvården. Jag har ett intersektionellt perspektiv på hälsa och sjukvård och har jobbat mycket med att vården ska vara tillgänglig och inkluderande för transpersoner, papperslösa och utsatta EU-medborgare. Jag brinner också för frågor som rör psykisk ohälsa och ser att det är ett område som behöver uppvärderas inom hälso- och sjukvården.