Våra politiker

Regionfullmäktige

Ordinarie ledamot
Torun Ström
Gerd Holmgren

Ersättare
Lotta Persson

Regionstyrelsen

Agnes Lundgren (ersättare)

Facknämnder

Barn- och utbildningsnämnden: Eva Rinblad (ersättare)
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden:
Cecilia Herdenstam (ersättare)
Hälso- och sjukvårdsnämnden: Lisen Kebbe (ordinarie)
Miljö- och byggnämnden: Andrea Ekström (ersättare)
Socialnämnden: Gunnar Holten (ersättare)
Tekniska nämnden: Gerd Holmgren (ersättare)

Övriga poster

Gotlandsmusikens styrelse: Lotta Persson (ersättare)
Kultur- och fritidsberedningen: Gunnar Holten (ersättare)
Sparbankens styrelse: Lisen Kebbe (ersättare)
Valnämnden: Torun Ström (ersättare)
Tingsrätten: Nina Ruthström (ersättare)
Förvaltningsrätten: Peter Almcrantz (ersättare)