Agnes Lundgren, 32 år, konstnär och förskollärarstuderande, Lärbro

JAG VILL KÄMPA FÖR ETT GOTLAND DÄR VARENDA MÄNNISKA RÄKNAS OCH DÄR HÅLLBARHET OCH SOLIDARITET ALLTID SÄTTS I FÖRSTA RUMMET.

Hej, jag heter Agnes och är F! Gotlands egen Lilla My. En som aldrig backar inför svåra frågor och först och främst tjänar de mänskliga rättigheterna. Allas lika och okränkbara värde är det viktigaste att driva oavsett fråga.

Jag är debattör, aktivist, socialist och miljökämpe i själ och hjärta och gjorde mina första medvetet feministiska aktioner i lågstadiet. I F! har jag arbetat både i styrelsen och som kommunikatör och illustratör.

I regionfullmäktige vill jag kämpa för ett Gotland där varenda människa räknas och där hållbarhet och solidaritet alltid sätts i första rummet. Om vi kan? Klart vi kan!