Sarah Ahlin Schwanbom, 18, student, Vallstena

Jag är en ambitiös student med många olika idéer och tankar. Dessa tankar kommer från mitt perspektiv som ung och queer vilket format min politik och mitt agerande.

Jag bryr mig mycket om HBTQ-frågor och det är det ämnet som jag är mest aktiv inom, här anser jag att feminism är ett måste för att skapa ett inkluderande och hälsosamt samhälle för queer personer.

Vare sig det handlar om anti-militarism, miljöfrågor, ekonomi, jämställdhet eller lag och rätt så behåller jag ett feministiskt synsätt byggd på solidaritet och samarbete. Det är med denna politik som vi kommer att bygga ett Sverige för alla.