Gunnar Holten, 48, sjukskötersta och diakon, Visby

Gunnar Holten 48 år. Kommer från Nord-Norge och har bott på Gotland i tre år. Utbildat sjuksköterska, cancersköterska och diakon. Sedan mars cancersköterska på Visby lasarett. Utöver arbetet med F! Är jag aktiv i RFSL Gotland och ideell medarbetare i Visby domkyrkoförsamling Jag brinner för miljön, ett radikalt annat tänk när det gäller ekonomi och förbruk, för rättvisa och alla människors lika värde. Det F! Står för sammenfaller med mina värderingar. Jag engagerar mig i partiet för att vara med på att göra världen bättre för dagens och framtida generationer