Elin Guteskär, 18, studerande, Othem

Jag heter Elin och är representant för Unga Feminister. Jag studerar på naturvetenskapliga programmet på Wisbygymnasiet och tar studenten nästa år. Studierna varvas med styrelsearbetet med F! Gotland och ett engagemang i Unga Feminister.

Feministiskt Initiativ är ett självklart val för mig. Med den intersektionella feminismen som grund bedriver F! en politik som tydligt tar ställning för de mänskliga rättigheterna och som aktivt motverkar olika typer av förtryck. Det är en politik som med kärlekens kraft arbetar för ett jämställt samhälle där alla har samma rättigheter och möjligheter på livets olika områden.

Det var precis denna empati och medkänsla för andra som fick mig att känna mig så hemma i F! Gotland. I en värld där det blåser kalla högervindar behövs F! mer än någonsin, och att då få bedriva politik och skapa förändring tillsammans med den varma gemenskapen i F! Gotland blir en motvikt.

F! Gotland är för mig en oerhört viktig del i byggandet av ett hållbart, jämställt samhälle och jag är stolt över att vara en del av det.

Heja rosa!