Säkerhet för alla

Så vad tror ni kommer hända efter att terrorhotsnivån höjts?

Terrorhotsnivån som höjts efter tragedin i Paris.

Terrorhotsnivån som inte höjts efter alla övergrepp mot romer, efter nedbrända tältläger, efter avhysningar, efter brända asylboenden — efter alla mordbränder.

Terrorhotsnivån som inte höjts efter skolmorden i Trollhättan. De mord som begicks av en person med intresse för nazism och valde offer efter hudfärg.

Så vad tror ni kommer hända efter att terrorhotsnivån har höjts, när man bett om att få in tips på misstänkta personer och situationer?

Så vad tror ni kommer hända efter den första presskonferensen, den som både legitimerar och befäster en skev, rasistisk bild och retorik av vad som händer i världen?

Vad tror ni kommer hända, nu när terrorhotsnivån höjts strax efter att Sverige infört gränskontroller?

Vad tror ni kommer hända med alla de som flyr hit från terror utanför Sverige och Europa?

Jag ser att de som kommer till Sverige, om de kommer in, möts av rasism och terrorism. Att de blir misstänkta och avvisade och får sina nödtorftiga tält och baracker nedbrända. Att de blir förfölja och utsatta för ogrundade anklagelser.

Jag ser att de möts av ett samhälle vilket betraktar dem som ett hot. De som själva flyr.

Jag ser att den som efter månader av flykt, efter att ha sett sin familj och sina vänner dö, efter att ha mist allt — att den, sittandes med tom blick på en trappa på ett torg, med sin väska bredvid sig — löper stor risk att bli kallad terrorist.

Hur absurt är inte det? Är det ingen annan som ser? Hur kan vi låta samhällsdebatten, som den ser ut nu, eskalera och legitimeras?

Hur tror ni sådana saker har skett förut? Att de regimer och grupper som stått bakom folkmord inlett sina steg mot makten med “Hej, vi är onda och vill döda folk!“?

Seriöst — se er omkring och ta en funderare — vad händer faktiskt, vad betyder alla små steg och hur hänger de ihop?

Att säga att nedbrända asylboenden, attacker mot Romers läger och skolmorden i Trollhättan inte är terrorism är det samma som att säga att dessa människor inte finns i det svenska samhället. Att de inte räknas. Attacker mot Dem är inte ett hot mot Sverige.

Men de finns i Sverige, de har rätt att vara här och framför allt flyr de för sina liv — från terrorism. Och möts av — ytterligare terrorism? Ju fler som ser, ju fler som säger något, desto större hopp har vi om att kunna göra någonting i tid.

Det görs redan. Alla bemöter inte de som flyr med misstänksamhet och hat. Det FINNS många som hjälper, som visar solidaritet och mod.

Så SE. Så TÄNK. Så SÄG.

VAR INTE TYST. LÅT DET INTE HÄNDA. Hur mycket ont har inte redan skett genom världshistorien för att människor “inte såg”, “inte visste” och “inte hade makt”?

Vi kan, tillsammans — vi som ser är inte ensamma och vi kan göra skillnad!

Vi är inte tysta om att människovärde är lika för alla — hot mot en grupp i samhället är det samma som hot mot hela vårt samhälle.

Vi ser och fördömer ALL terrorism — oavsett från vem och mot vem den är riktad.

VI GÖR DET TILLSAMMANS