Rapport från fullmäktige 17 juni 2019

I måndags sammanträdde Gotlands folkvalda politiker för att debattera och anta regionens budget för de kommande tre åren. Feministiskt initiativ Gotlands ledamöter Torun Ström och Gerd Holmgren, samt ersättare Lotta Persson, deltog i det tio timmar långa mötet där Alliansens budgetförslag efter lång debatt röstades igenom med stöd från Sverigedemokraterna.

Feministiskt initiativ har i år lagt fram ett budgetförslag tillsammans med S, V och MP i den rödgrönrosa oppositionen. Med en skattehöjning på 75 öre och 35 miljoner mer till verksamheterna än Alliansen hade oppositionen satsningar på bland annat Första linjen för barn och unga, insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor samt flera satsningar på förbättrad primärvård. Torun argumenterade för det rödgrönrosa budgetförslaget:

“I den rödgrönrosa budgeten finns två konkreta satsningar som gynnar kvinnor. Det första är de 2 miljoner årligen på att motverka mäns våld mot kvinnor. Regionen har under våren antagit en strategi för just detta, och trots att flera Allianspolitiker talade sig varma om detta i fullmäktige finns inte en krona i er budget reserverade för att arbeta med strategin. Frihet från våld och kränkningar är en fråga om mänskliga rättigheter, och vi vet att det idag finns tusentals kvinnor och barn som dagligen får denna rättighet kränkt.”

“Hälsan i Sverige är inte är jämlik. Klass  och kön inverkar på barn och ungas välmående. Förutom den rödgrönrosa satsning på Första linjen för barn och unga är förebyggande arbete en nyckel i att stärka barns och ungas hälsa. Att åka skateboard, gå ut och leka i lekparken och träna gymnastik är aktiviteter som de flesta har råd med och som stärker barn fysiskt och socialt. Att spara in på detta är bara dumt.”

F! Gotland kan med sorg konstatera att Alliansens budget innebär stora negativa konsekvenser för den Gotländska välfärden. Alliansen valde även att avstå från att anta oppositionens förslag om ett klimatpaket med 2 miljoner i driftsbudget och 10 miljoner kronor i klimatinvesteringar. Ett hårt slag mot klimatarbetet på Gotland.

Förutom budgeten behandlades bland annat ett förslag om återinförd utmaningsrätt och efterhandskompensation för privata vårdcentraler. Båda förslag som gynnar privata alternativ på bekostnad av den offentliga välfärden och en ökad kostnad för regionen. F! Gotland valde att avslå båda dessa förslag. De röstades dock igenom av Alliansen och SD.

F! Gotland hade även lämnat in en interpellation angående att Barnkonventionen blir svensk lag. Frågan om vilka förberedelser som finns för detta ställdes till Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius och kommer förhoppningsvis besvaras i september.

Nu tar F! Gotlands fullmäktige sommarlov, men hoppas på att se så många av våra medlemmar som möjligt i vårt block på Mångfaldsparaden 4 juli! En annan värld är möjlig!

Kärlek från F! Gotland