Rapport från fullmäktige 13 maj 2019

Gårdagens fullmäktige bjöd på stor dramatik när aktivister från Extinction Rebellion tog över mötet för att uppmana politikerna att utlysa klimatnödläge. Under punkten där allmänheten bjöds in att ställa frågor om Region Gotlands årsredovisning ljöd plötsligt en siren och en grupp aktivister reste sig från åhörarbänken. Alliansen och SD utrymde snabbt lokalen medan större delarna av rödgrönrosa oppositionen satt kvar. Våra tjänstgörande politiker Eira Werner och Gerd Holmgren bevittnade hela aktionen. ”De är rädda för aktivistbaciller.” sa Gerd angående Alliansens snabba flykt.

Feministiskt initiativ och F! Gotland stödjer XR:s krav på utlysning av klimatnödläge. Vi befinner oss i en pågående klimatkris och bör följa Storbritanniens och Irlands exempel om att utlysa nödläge.

Efter aktionen återupptogs mötet. Ett av ärendena gällde antagande av en ny strategi för att motverka mäns våld mot kvinnor. En välkommen och omfattande strategi som ställer höga krav på uppföljning och implementering i samtliga nämnder. Eira Werner höll ett anförande om vikten av att strategin inte blir en pappersprodukt utan verkligen omsätts i handling: ”Mäns våld mot kvinnor är ett demokratiproblem. Rädslan för våldtäkt begränsar kvinnors rörelsefrihet i de offentliga rummen. Men det här går att motverka med rätt politik. Strategin är ett steg på den vägen.”

Under gårdagens möte skedde även val och nomineringar där våra medlemmar Nina Ruthström och Peter Almcrantz nominerades till Tingsrätten respektive Förvaltningsrätten och Gubb Marit Stigson valdes till ny ersättare i regionstyrelsen.