Officiellt regnbågsmärkta!

Nu är F! Gotland och vårt ungdomsförbund Unga feminister Gotland regnbågsmärkta! Det betyder att vi tar ställning mot diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, samt att vi har kunskap inom ämnet. Det är Gotlands regnbågsgrupp som märker organisationer och företag, och för att få märkningen har vi gått en utbildning.

Regnbågsmärkningen är mer än ett klistermärke på dörren eller en fjäder i hatten för oss — antidiskriminering är en grundsten i vår politik. Vi har under året som gått hunnit starta Gotlands första partipolitiska HBTQ+-grupp, vi har lagt ett flertal motioner och interpellationer inom ämnet fullmäktige, och vi har genomfört ett flertal folkbildande evenemang inom området HBTQ+.

Och arbetet fortsätter!

  •  — fullmäktigeledamot