Nazister som hyresgäster? Politikernas ansvar!

Bild: Peacemakers av Catharina Johansson Ek

”Låt oss visa demokratins styrka genom att mötas och diskutera, lyssna och argumentera med respekt för varandras rätt att tycka olika.” Så skiver Almedalsveckans projektledare och ordförande i en insändare, till försvar av valet att upplåta mark för tältplats till nazistiska Nordiska motståndsrörelsen.

Vi ska alltså lyssna på nazisterna. Skulle vi ha lyssnat på Hitler också? Lyssnat, diskuterat, ”med respekt för varandras rätt att tycka olika?” Den som går in på NMR:s hemsida får snart veta vad det är vi ska lyssna på. ”Att dessa kräk o liknande fortfarande går runt med livet i behåll är mycket deprimerande. Död skall dom ha o inget annat.” Så skriver signaturen ”Death squad” om antirasister. Det är svårt att lyssna på någon som önskar livet ur en.

”Vi låter dem vinna om vi stannar hemma” skriver skribenterna. Som om hotet från nazisterna är en fråga om vår attityd. Det är så historielöst att man baxnar. Historien har lärt oss att nazisterna menar allvar, och när de har makten att göra det, kommer göra verklighet av sina hot. NMR gör det redan — rörelsen är tyngd av grov våldsbrottslighet, och nu senast — tre bombdåd som åklagaren övervägar att rubricera som terrorbrott. Den som stannar hemma gör det av en helt befogad rädsla för sin personliga säkerhet, och att skambelägga det är fruktansvärt respektlöst mot nazismens offer.

Att försvara demokratin, som insändarens rubrik lyder, måste i allra första hand innebära att försvara alla människors rätt till liv och trygghet, och att utan risk för sin säkerhet kunna vistas på allmän plats och uttrycka sina åsikter.

Och Regionen HAR möjlighet att göra det. När det gäller frågan om att hyra ut mark ligger beslutet hos politikerna, INTE hos polisen.

Det finns JO-beslut som stöder ett nekande när ordningsstörningar befaras, men vad som egentligen är juridiskt rätt får vi aldrig veta om frågan inte prövas. Och det kommer alltså inte ske nu, eftersom regionen väljer att backa från sitt ansvar och lägga över denna demokratiskt viktiga fråga på tjänstemän och polis.

Det har aldrig varit och ska aldrig vara polisens uppgift att bedöma innehållet i det offentliga samtalet. Tillståndsgivningen har andra syften. Regionen bör därför omedelbart sluta att lassa över ansvar på polisen.

Det är till sist en enda fråga som kräver svar: Vill jag som företrädare för gotlänningarna hyra ut mark till nazister? Vi uppmanar de ytterst ansvariga, politikerna i S, V, MP, C, M och L, att kliva fram och verkligen ta ansvaret.

Elin Bååthfullmäktigeledamot
Tomas Petterssonaktivismansvarig