Motioner och interpellationer 2014-2022

Här samlas de motioner vi har skrivit och de interpellationer vi har ställt under mandatperioderna 2014-2022.

Motioner och interpellationer ställs i regionfullmäktige. En motion är ett yrkande (en begäran) från oppositionen (de partier som är med i fullmäktige men som inte bestämmer) på att någonting ska utföras och en interpellation är en fråga riktad till en specifik person. Yrkanden/förslag från styret (de partier som bestämmer) kallas propositioner.

Motionerna och interpellationerna är samlade efter datumen då de skickades in men innehåller i vissa fall svar från det regionfullmäktige där de togs upp. Ibland kan det dröja länge innan en motion kommer upp i fullmäktige, därför kan det vara olika datum på olika ställen i dokumenten. Alla motioner har inte tagits upp ännu och de filerna kan komma att uppdateras med svar efter att de behandlats i fullmäktige.

 

Motioner och interpellationer

2022

Motion: Gratis mensskydd i skolan

Motion: Minnesmärke på Donners plats för Ing-Marie Wieselgren

2021

Motion: Förenklad tillgång till information om Region Gotlands klimat- och miljöarbete på hemsidan

2020

Motion: Anslut Gotland till ICAN Cities Appeal, skriven med V, Mp och S

Interpellation: Rädda Gotlands Folkhögskola

2019

Motion: Förbättrad vård för transpersoner 2.0

Motion: Gynekologisk vård för transpersoner

Interpellation: Förberedelser inför införandet av barnkonventionen som lag

Interpellation: Vård vid könsdysfori

 

2018

2017

Motion: Vegetabilisk kost som grund

Motion: Förhindra uthyrning av Regionens mark till nazister

Motion: Avgiftsfria busskort till asylsökande

MotionRasismVåldsbejakandeextremism20170907

Motion: Bistånd till papperslösa

Interpellation: Ensamkommande barn som fyllt eller blivit åldersuppskrivna till 18 år

2016

Motion: Policy för HBTQ+personer

Motion: Utfasning av mikroplaster

Motion: Ökat och säkrat stöd till kvinnojourer

Motion: Miljöfarligt avloppsslam

Motion: Minskad arbetstid till 6 timmars arbetsdag

Interpellation: Intersektionell arbetsmarknadspolitik

Interpellation: Helårskontrakt för studentbostäder

2015

Motion: Inkluderande blanketter med hänsyn till trans*personer

Motion:: Subventionering av hormonfria preventivmedel

Motion: Normkritisk pedagogik

Motion: Handlingsplan för utsatta EU-medborgare

Motion: Förbättrad vård för transpersoner

Interpellation: HBTQ-perspektiv vid flyktingmottagande

Interpellation: Antirasistiskt arbete

Interpellation: Socialtjänstlagens tillämpning för utsatta EU-medborgare

Interpellation: Jämställdhetsintegrering

 

2014

Interpellation: Handlingsplan för utsatta EU-medborgare

Interpellation: Uppföljning av HBTQ-studie

Interpellation: Gällande utsatta EU-medborgare