Kandidera till styrelsen, valberedningen och revisionen!

F! Gotland behöver DIG!

Nu är det dags att nominera dig själv eller någon annan till F! Gotlands styrelse, valberedning och revision!

Den 16:e mars håller vi årsmöte med F! Gotland och då finns chansen att bli vald till något av våra förtroendeuppdrag.

I styrelsen ingår du i den grupp som driver föreningens arbete framåt. Här sitter ordförande, sekreterare och kassör, med övriga ledamöter och suppleanter som tillsammans tar beslut om ekonomi, lokal, evenemang och annat som hör föreningslivet till. I styrelsen tar du ett större eller mindre ansvar beroende på position och det finns stort utrymme att driva egna idéer i ett demokratiskt sammanhang.

Valberedningen ansvarar för att tillsätta nya förtroendevalda. De tar emot nomineringar och kandidaturer, intervjuar och lägger fram förslag på nya kandidater för medlemmarna att välja.

Revisionen består av två förtroendevalda personer vars uppgift är att inför varje årsmöte granska och utvärdera styrelsens arbete.

Ta chansen att bli förtroendevald i en förening som arbetar för feminism, klimatet, antirasism, jämlikhet och demokrati! Kandidera själv eller nominera någon annan: skicka ett mail till gotland@feministisktinitiativ.se.