KANDIDERA ELLER NOMINERA NÅGON TILL ETT FÖRTROENDEUPPDRAG!

F! Gotland behöver DIG!

Nu är det dags att nominera dig själv eller någon annan till F! Gotlands styrelse, valberedning och revision!

Den 4:e mars håller vi årsmöte med F! Gotland och då finns chansen att bli vald till något av våra förtroendeuppdrag.

I styrelsen ingår du i den grupp som driver föreningens arbete framåt. Här sitter ordförande, sekreterare och kassör, med övriga ledamöter och suppleanter som tillsammans tar beslut om ekonomi, lokal, evenemang och annat som hör föreningslivet till. I styrelsen tar du ett större eller mindre ansvar beroende på position och det finns stort utrymme att driva egna idéer i ett demokratiskt sammanhang. Lotta Persson, nuvarande ordförande:

– Jag gillar att sitta i styrelsen för att det är ett bra sätt att vara nära verksamheten och medlemmarna i föreningen.

Valberedningen ansvarar för att tillsätta nya förtroendevalda. De tar emot nomineringar och kandidaturer, intervjuar och lägger fram förslag på nya kandidater för medlemmarna att välja. Agnes Lundgren från sittande valberedning:

– Det är roligt att fokusera på människors styrkor och kvalitéer och att få jobba med någonting som berör hela föreningen.

Revisionen består av två förtroendevalda personer vars uppgift är att inför varje årsmöte granska och utvärdera styrelsens arbete. Lisen Kebbe från sittande revision:

– Det är spännande att få överblick över allt vi gjort under året och vad vi lagt pengar på, utan att vara kassör.

Ta chansen att bli förtroendevald i en förening som arbetar för feminism, antirasism, jämlikhet och demokrati! Kandidera själv eller nominera någon annan under fliken Nominera! på hemsidan, eller skicka ett mail direkt till gotland@feministisktinitiativ.se.