Kan man kriga för fred?

Bild: Peacemakers av Catharina Johansson Ek. Till salu till förmån för Gotland Solidaritet.

Bild: Peacemakers av Catharina Johansson Ek. Till salu till förmån för Gotland Solidaritet.

Våld kräver akuta åtgärder. Varje dag dör människor i väpnade konflikter, länder splittras och liv raseras till följd av våld. Att våld inte leder till fred vet nog de flesta. Men så länge man satsar på militär upprustning kommer våldet fortsätta. Feministiskt initiativ arbetar för en antimilitaristisk säkerhetspolitik där människors säkerhet prioriteras framför nationers. Fi är det enda partiet som ställer sig mot en upprustning av Gotland.

Atombomberna som föll över Hiroshima och Nagasaki 1945 är de första och enda kärnvapen som använts i krig. Omkring 150 000 människor dödades omedelbart. Katastrofen fick världens nationer att rygga tillbaka, aldrig mer krig sa man. Men snart påbörjades kapprustningen. Det blev inga bomber. Men det blev det militära läge vi har idag med nationer som ständigt upprustar. Nationalismen vinner mark och kaoset i Mellanöstern tvingar dagligen människor på flykt. Och Sverige omvärderar sin säkerhetspolitik.

Idag är Sverige en internationell vapenexportör, planerar upprustning och närmar sig Natomedlemskap i ett nytt avtal. Regeringen lägger 223,9 miljarder kronor på försvaret. Det här är inte rimligt, det militära hotet mot Sverige är inte ett akut samhällsproblem. För att arbeta för fred och nedrustning globalt måste Sverige sluta satsa på militären nationellt.

En vanlig missuppfattning är att Fi vill montera ner försvaret helt, utan politisk strategi för kriget och katastrofen. En feministisk säkerhetspolitik arbetar inte för att urholka svensk säkerhet, den kräver förändring. Fi fokuserar på våldsförebyggande arbete och humanitära insatser, inte på att stärka våldssystem och bidra till våldskulturen alla vill motverka.

Säkerhetspolitiken begränsas ofta till nationers säkerhet och utesluter olika former av strukturellt våld, som rasism & sexism. Allt våld i samhället, eller tendenser som kan leda till våld, måste ingå i försvarspolitiken och tas på lika stort allvar. Hatbrott såväl som våldsbrott & våld i nära relationer.

Tänk om försvarsbudgeten enbart lades på förebyggande arbete, fredsförhandlingar och early-warningsystem, hur många konflikter skulle vi inte kunna förhindra? Många tänker att upprustning räddar Sverige undan militära hot. Men om vi skulle gå med i Nato, flyttar bara krigsfronten hit.

Den 9 augusti var det 70 år sedan bomberna föll över Nagasaki. Vi vill uppmärksamma den minnesdagen, för fred och säkerhet och mot militära allianser, vapenexport och upprustning. Det är dags att sluta kriga för fred.