Internationella kvinnodagen – för jämställdhet, fred och klimaträttvisa

Fredag den 8:e mars uppmärksammade Feministiskt initiativ Gotland, Klimatfredag Gotland, RFSL Gotland, Kvinnofronten Gotland, med flera, internationella kvinnodagen. Vi valde att ge årets kvinnodag tema miljö och klimat, ett aktuellt ämne som hänger tätt samman med kampen för kvinnors rättigheter lokalt och globalt. Av de personer som drabbas hårdast av klimatförändringarna utgör kvinnor upp till 80 procent. När katastrofer drabbar samhällen har kvinnor oftast ansvar för barn och äldre familjemedlemmar och lämnas därför efter när andra flyr. Kvinnor har generellt sett mindre makt och sämre tillgång till pengar och andra medel. Kriser tenderar också att förstärka patriarkalt våld, och i flyktingläger drabbas kvinnor av bristande hygien och sanitära förhållanden som förstärker stigma kring kvinnokroppen. Kampen för att stoppa klimatförändringarna handlar därför om att visa solidaritet med våra systrar i hela världen. Systrar som dör och blir sjuka i textilfabriker, som drabbas av torka och översvämningar, som ser sina barn dö av svält och sjukdomar i flyktingläger.

Trots stormbyar och regn samlades ett 50-tal demonstranter på Öster för att genomföra en manifestation med tal och sång. Den nybildade F!-kören inledde firandet med två kvinnokampsånger från Grupp 8:s glansdagar, och därefter tog Feministiskt initiativs Eira Werner ordet. Eira lyfte F! som den progressiva, systemkritiska rörelse som behövs i ett samhälle som i allt snabbare takt närmar sig global katastrof, och påpekade det absurda i att vi fortfarande är så långt ifrån jämställdhet och jämlikhet trots århundraden av kvinnokamp.

Eira följdes av Maud Söderberg, biologilärare, radioproducent och mångårig rektor för Komvux. Maud, som har en historia i Fredsrörelsen Gotland, fokuserade sitt tal på just fred, och hur freden hotas i spåren av ett förändrat klimat och global kapprustning. Hon kritiserade den patriarkala synen på säkerhet som militära satsningar, och gjorde tillbakablickar till 80-talet då fredsförespråkare marscherade från Fårö till Burgsvik och höll demonstrationer i Almedalen. Maud avslutade med att skicka över en imaginär stafettpinne till framtida generationer att bära vidare i kampen för fred.

Vi fick även höra tal från Emma Jernberg, nationell samordnare för folkbildning hos Unga Feminister. Emma talade om vikten av internationell solidaritet och intersektionell feminism i ett samhälle där kalla, nationalistiska vindar blåser.

Nästa talare var Idun Vinterros, blivande kvinnohistoriker som iklädde sig rollen som förkämpe för kvinnlig rösträtt i början på 1900-talet i Sverige. Idun talade om 100-årsjubileet av kvinnlig rösträtt och om varför vi inte får sluta kämpa vidare trots symboliska segrar.

Till sist talade Agnes Hallberg från Kvinnofronten Gotland. Agnes läste upp en insändare hon skrivit efter att hennes vän blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp på en krog i Visby och sedan mötts av total ignorans av säkerhetsansvariga på platsen. Agnes lyfte det faktum att kvinnor, trots den enorma rörelse som var och är #metoo, fortfarande inte tas på allvar av rättsväsendet.

När talen avslutats samlades alla deltagare i ett demonstrationståg som marscherade genom Visby innerstad, skanderandes för kvinnors rättigheter, för internationell solidaritet, och för att en annan värld är möjlig.

Vi i Feministiskt initiativ Gotland vill tacka alla talare, deltagare och medverkande för att ni uppmärksammade internationella kvinnodagen tillsammans med oss. Nu fortsätter kampen!