International Transgender Day of Visibility

Den internationella dagen för transpersoners synliggörande infaller idag, som varje år, den 31:a mars. Dagen finns som en uppmaning och uppmuntran för transpersoner att öppet fira sig själva och synliggöras världen över. I Sverige beräknas 1-2% av befolkningen vara transpersoner, vilket för Gotland innebär runt 1000 personer.

Transpersoner är en i dagens samhälle osynlig grupp, trots att vi är många. I statistik och forskning är transpersoner oftast exkluderade. Den lilla statistik och forsknings hittills finns visar en mörk bild av svindlande siffror för självmord, psykisk ohälsa, hatbrott, våld och diskriminering. Den lilla bild av transpersoner som ibland visas i media är ofta snedvriden och inte sällan transfobisk, vilket gör en redan utsatt grupps tillvaro än mer utsatt.

Under årets första två månader har 6 transkvinnor mördats enbart i USA (läs mer). För en vecka sedan, 24:e mars i år, begick Blake Brockington en ung transperson och transaktivist, självmord (läs mer). Utvecklingen i länder som Ryssland och Uganda är skrämmande och farlig. I Texas ligger nu ett lagförslag (läs mer) som innebär att skolor blir skyldiga att betala skadestånd till cispersoner där en transperson använder den toalett som stämmer med deras könsidentitet. En situation som skulle tvinga in transpersoner i en oerhört otrygg miljö.

Trots allt detta mörker finns också ljuset. Reaktionerna på lagförslaget i Texas har tillexempel varit många och färgstarka (läs mer). Transpersoner som syns och hörs blir fler, Jazz Jennings blev till exempel nyligen modell och frontfigur för ett hudvårdsmärke (läs mer). Inom filmbranschen börjar fler trans*roller spelas av faktiska transpersoner, Saga Becker (läs mer) som nyligen vann guldbagge för bästa kvinnliga huvudroll och Laverne Cox (läs mer) är två exempel. Även mer privata initiativ och webserier finns, exempelvis Brothers skapad och spelad av transmän. Något extra roligt att se fram emot är The Switch: a fantastic transgender Sitcom en humoristisk tv-serie, även den både producerad och spelad av transpersoner.

Ett annat ljus i mörkret är det transpolitiska arbete som påbörjats på Gotland inom F!. Vi har flera gånger belyst ämnet i media, arrangerat filmvisning och diskussion av Nånting måste gå sönder, startat en transpolitisk arbetsgrupp och nu senast lämnat in en motion i fullmäktige om trans*inkluderande ansökningar, blanketter och enkäter. Den transpolitiska arbetsgruppen arbetar just nu med att ta fram ett förslag på hur bemötande och organisation kan förbättra och underlätta transpersoners kontakt med vården vid könsidentitetsutredningar och könskorrigering. Vi välkomnar alla som har egen erfarenhet på området att höra av sig och delta i arbetet.

Ordlista

Transperson Ett paraplybegrepp för alla som inte identifierar sig med det kön en tilldelades vid födseln. Under detta paraplybegrepp finns en mängd olika könsidentiteter; transsexuell, icke-binär, agender, transvestit med fler.

Cisperson Ett begrepp för de vars könsidentitet stämmer överens med det kön de tilldelades vid födseln.

Könsidentitet Det kön en identifierar sig med, alltså det en själv upplever sig vara. Ens könsidentitet behöver inte vara kopplat till den kön en person tilldelades vid födseln. Det är heller inte kopplat till en persons klädval och/eller andra yttre attribut. Inte att förväxla med sexuella och romantiska läggningar. Både transpersoner och cispersoner kan ha olika sexuella och romantiska läggningar; bi, homo, poly, hetero, pan, lesbisk med fler. Detta har inte på något sätt koppla till en persons könsidentitet.