Inte offrens ansvar att stå upp mot nazisterna


När nazisterna får närvara i Almedalen tvingas andra att frånvara. Kvinnojourernas riksförbund kommer nu inte. Mångfaldsparaden tvingas flytta på sig av säkerhetsskäl (och ändå kan polisen inte garantera vår säkerhet). Företrädare för Funkisam skriver om sina medlemmars rädsla att närvara. Asylboenden övervägs att evakueras när NMR är på plats.

Samtliga är grupper som enligt nazismens ideologi inte ska få existera. Som systematiskt mördades under Förintelsen. Som nazisterna än idag gång på gång riktar hat, hot och våld mot.

Så varför bojkottar F! Almedalen? Varför inte stå upp mot nazisterna på plats? Våra medlemmar utgör just de grupper nazisterna vill utrota. Är det rimligt att kräva att vi ska vistas i samma rum som någon som önskar livet ur oss? Som kanske inte slår till på plats, men samlar in bilder och namn för att senare förfölja och hota oss?

Kanske, om ingen annan möjlighet fanns. Men nu finns det ett betydligt bättre sätt att stå upp mot nazisterna: att inte hyra ut mark till dem.

Att regionen hade kunnat stoppa uthyrningen är ställt bortom allt tvivel. Till och med tekniska nämndens ordförande kallar beslutet “ett misstag”. Debatten kring juridiken har varit minst sagt rörig, så låt oss nu göra klart följande: Den som vill hyra offentlig mark omfattas av ordningslagen. Den grundlag som reglerar yttrande- och mötesfrihet tillåter inskränkningar “av hänsyn till ordning och säkerhet.”

Ett exempel på när tillstånd inte bör beviljas med hänsyn till ordning och säkerhet, är om det finns anledning att anta att brott kommer begås. Man tittar då på hur organisationen uppträtt tidigare, och här blir det naturligtvis en bedömningsfråga. Men om inte en av Sveriges mest våldsamma och brottstyngda nazistiska organisationer räknas, vars grund vilar på idéer som innebär hets mot folkgrupp, då finns det nog inget som gör det.

Ansvaret att stå upp mot NMR kan inte i första hand falla på offren för nazismen — ansvaret ligger ytterst hos dem som har makt att faktiskt neka nazisterna tillträde. Genom en bojkott riktar vi ansvaret att stå upp mot nazisterna dit det hör hemma — till ansvariga arrangörer och myndigheter. Därför kommer vi inte delta som organisation i några aktiviteter i Almedalen i år — inte heller Gotlands Medias stora partidebatt.

Att som organisation bojkotta Almedalsveckan hindrar inte att de som har möjlighet deltar som privatpersoner i Mångfaldsparaden. Hoppas vi ses där, och hoppas att fler organisationer är med och sätter press på ansvariga.

Stefan Wesleyordförande
Elin Bååthfullmäktigeledamot
Tomas Petterssonaktivismansvarig