Hur borgarna och regeringen trollade bort en skattebas

Den 18 juni presenterar Feministiskt initiativ Gotland partiets första regionala budget. På riksnivå har F! redan presenterat en komplett och fullt finansierad skuggriksdagsbudget som är offentlig för alla som är nyfikna på vad det innebär med feministisk ordning och reda i statsfinanserna.

För feminister kan räkna – och vi kan tänka, och vi är bra på att problematisera. Och vad som blir extra tydligt när vi sätter oss och arbetar med frågor om skattemedel är hur en hel skattebas försvann. Den trollades under ett par decennier bort. Det handlar naturligtvis om alla skatter på ägande och beskattning av höginkomsttagare. Som Johan Ehrenberg påpekar i ETC (16/4) så skulle 2006 års skattenivåer idag inneburit 291 miljarder (!) mer till statskassan. Allianspartierna har naturligtvis varit drivande i att ge generösa bidrag till redan rika ägare (t.ex. RUT-avdrag) men (S) har knappast varit avvisande (t.ex. ROT-avdrag). När kapitalskatterna (t.ex. fastighetsskatten) avskaffades gjordes det med lösa känsloargument, och inte med stöd av nationalekonomisk forskning. Och likadant med att inte avveckla ränteavdragen som är ett bidrag till de som har råd att äga. Men inget händer och varför skulle det? Svaret är nog trist: en för stor del av väljarbasen och en klar riksdagsmajoritet utnyttjar bidraget (eller avdraget som det heter när subventioner ges till de rika), och ingen vågar gå till val på att “höja skatten”.

Om de som äger inte beskattas för sitt ägande och när de till och med får bidrag för att freda sitt ägande (då kallat avdrag) – hur ska klyftorna då någonsin kunna minska?

Särskilt illa tycker vi om alla de utsålda verksamheter som fortfarande drivs med skattemedel men där ägare med mycket liten risk bara kan dra när skiten når fläkten. Och när företrädare för de fyra allianspartierna på Gotland den 13/4 går ut i Gotlands Allehanda och kräver stopp på planerna på tak för vinster i välfärden – då hoppas vi att ni också förstår att det bara är en naturlig fortsättning på trollerikonsterna där ägande och ägare ska skyddas. Det är ömkligt att regeringen – trots stark opinion för ett stopp – inte lyckats få igenom något som ens liknar ett försök till att sätta stopp för vansinnet. Allmänna medel ska vara kvar i allmänna verksamheter!

Om vi får väljarnas (fortsatta) förtroende kommer vi att utgöra en mycket irriterande röst för det idag förslöade etablissemanget. Och när vi kommer till frågan om vi feminister verkligen kan räkna. Ja, då visar vi hur det går att satsa rejält på välfärd om man slutar subventionera de rikaste, och svaret då? – Klart vi kan!

Elin Bååth, Regionfullmäktige för F! Gotland
Martin Jordö, ekonomisk politisk talesperson för F!
Tomas Pettersson, F! Gotland, toppkandidat till fullmäktige i höstens val