Hög tid för krafttag mot nazism och rasism!


Hösten 2016 och Almedalsveckan 2017 går till historien på Gotland som tiden då nazismen tog — och gavs — utrymme på Gotland. Det är ord vi aldrig trodde att vi skulle behöva skriva. Vi trodde att om det är något vi alla lärt oss, så är det att aldrig, aldrig någonsin igen ge nazismen utrymme.

Men det senaste året har vi sett hur nazismen normaliserats steg för steg. Hur den benämnts som en ”åsikt” snarare än det den är — ett hot mot många människors liv och säkerhet. Hur det har talats om att ”inte döma dem på förhand” — som om inte Förintelsen är nog för att döma.

I Sverige såväl som i Europa blåser de högerextrema vindarna, och rasistiska partier har tagit plats i många parlament. Partier som tidigare sagt sig utesluta samröre med dessa öppnar nu för samarbete. Exakt samma rasistiska retorik som för mindre än hundra år sedan ledde fram till förintelsen av en halv miljon romer finns nu på ledande politikers läppar när förslag om tiggeriförbud läggs fram.

Det är en förfärlig, nästan otänkbar tanke, men det verkar som om Förintelsen börjat blekna ur folkminnet, i takt med att de sista överlevande lämnar oss.

När den av regeringen tillsatte nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism besökte Gotland löd bedömningen: ”Höstens hot mot poliser, åklagare och fastighetsuthyrare visar på Gotlands största utmaning: de högerextrema.” Samordnaren kritiserar också i sin utredning kommunerna för att inte arbeta tillräckligt aktivt i de här frågorna.

Rasismens och nazismens framväxt måste mötas strategiskt, väl förankrat i den kunskap och erfarenhet kring antirasistiskt arbete som finns bland forskare och aktivister. Att Gotland i nuläget saknar nödvändiga redskap för att göra det blev smärtsamt tydligt inför Almedalsveckan 2017. Hanteringen av öppet nazistiska NMR speglade en oberedskap och bristande kunskap, såväl som en nonchalans inför alla de grupper som drabbas av rasismen och högerextremismen.

Det är absolut nödvändigt att Region Gotland nu gör sin hemläxa och tar krafttag mot rasism och högerextremism. Vi föreslår därför i en motion till fullmäktige en rad konkreta åtgärder för att öka den interna kunskapen, formulera strategier, samt tillföra de resurser som krävs för att förverkliga dessa. Förslagen utgår från direkta uppmaningar från den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, och inkluderar bland annat förslag om att ansluta Gotland till EU:s såväl som SKL:s. antirasistiska nätverk, där mycket kunskap och strategier finns att hämta.

Elin Bååthfullmäktigeledamot
Lisa Tunegårdmedlem