Hållbart i centrum


Feministiskt Initiativ ser hållbarhet som ett av de absolut viktigaste områdena. Ekologisk hållbarhet utgör själva förutsättningen för att det ska finnas ett mänskligt samhälle. Allt vi har och behöver kommer från naturen. Detta är grunden i vår miljöpolitik. Vi vill se ett kontinuerligt förbättringsarbete för att Gotlands unika naturvärden ska värnas och ett led i det arbetet är att underlätta för människor att skapa en relation till den omgivande naturen. För gotlänningar – barn och vuxna – är politiska beslut om miljö och klimat avgörande både nu och för kommande generationer.

Feministiskt Initiativ Gotland har i Valmanifestet en punkt om att inrätta ett hållbarhetscentrum.
Anledningen är att vi vill se Gotland som en ledande region gällande ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. För att öka medvetenhet, inspirera och främja en hållbar samhällsutveckling vill vi att ett hållbarhetscentrum etableras på Gotland med fokus på att ta fram, visa upp och motivera till hållbara lösningar. Innovation i kombination med bevarande av miljövänlig traditionell kunskap ska främjas, demonstreras och spridas via konkreta modeller, media, kurser och samarbetsformer. Vi ser att ett hållbarhetscentrum skulle främja den hållbara utvecklingen på Gotland på kort och lång sikt, samt bidra med pedagogiska insatser riktat mot medborgare, näringsliv och andra aktörer. Ett hållbarhetscentrum bör vara beläget i en ort utanför Visby för att främja samhällsutvecklingen på hela Gotland.
Exempel på liknande centrum är Malmö Hållbarhetscenter där man utgår ifrån FNs 17 globala mål.
Ett första steg som Feministiskt Initiativ Gotland föreslår är att en utredning görs under 2019.
Med ett Hållbarhetscentrum får alla gotlänningar, barn och vuxna, en plats att lära, prata och se goda, praktiska exempel på hållbarhet, på hur vi alla kan hjälpas åt för ett hållbart Gotland och en hållbar värld.

Gerd Holmgren, Lotta Persson, Ingrid Gustafsson och Torun Ström
Feministiskt Initiativ Gotland