Hållbar energi i behåll


Allt fler intresserar sig för solenergi som ett sätt att bidra till en miljövänlig och lokal elproduktion som både är ekologiskt och socialt hållbar. Men GEABs besked till gotlänningarna att inga fler solceller eller vindkraftverk kommer att få anslutas till elnätet är ett beslut som lägger locket på för oss att påverka energiproduktionen på ön.

Detta är ett besked så bakvänt, obegripligt och totalt i strid med alla de ambitioner om en fossilfri energiproduktion som uttalats av regering och lokalt styre — båda socialdemokratiskt och miljöpartistiskt ledda. Ändå kom beskedet från GEAB, ett gotländskt energibolag som till 75% ägs av just staten, och till 25% av offentliga Region Gotland.

Orsaken som GEAB anger till detta besked är att Svenska kraftnät valt att inte bygga en ny elkabel till ön, och att det därför finns risk för överbelastning i nätet. Det är också detta som stått i fokus när kritik väckts i frågan bland andra partier.

Men stoppet för solel och vindkraft på Gotland handlar inte om att det inte byggs en ny kabel — det handlar om oviljan att släppa taget om kärnkraften. För samtidigt som Gotland alltså producerar så mycket el genom vind och sol att stora delar av den exporteras till fastlandet, kommer stora delar av den förbrukade elen från importerad kärnkraft.

Genom kabeln går alltså el från kärnkraft till ön, medan el från sol och vind går från ön. Den självklara lösningen på problemet med överbelastning i kabeln är varken att bygga en kabel till eller att stoppa den miljövänliga produktionen. Lösningen är lika enkel som självklar: att importera mindre kärnkraft och istället behålla och på ett miljösmart sätt lagra elen från sol och vind på ön. Och arbeta mot en så hög grad av självförsörjning som möjligt på en säker och hållbar el.

Gerd Holmgren
Lasse Olofsson