Gotland behöver folkhögskolan!

Feministiskt initiativ besökte det samtal om besparingarna på Gotlands Folkhögskola som arrangerades i Fårösund 29/1-20, och vi ser allvarligt på de konsekvenser nedskärningarna orsakar. Ella Music Education är unik i sitt slag, en fristad där kvinnor och transpersoner kan utvecklas i sitt musikskapande genom scenkonst, att komponera musik och tonsätta film. SFI i Fårösund är avgörande för att de nyanlända på orten ska få vardagen att gå ihop, med barn som går i Fårösunds skolor och förskolor. Livskraft i Hemse är en utbildning som ger en nystart och möjlighet för eleverna att utvecklas och hitta nya vägar i livet.

Vad hände med Centerpartiets närodlade politik, feminism och gröna tillväxt? Idag står kulturen för en väsentlig del av Gotlands turistnäring. Kultur lockar hit tusentals turister och det svenska musikundret är känt sedan många årtionden. Det är dock inget som räknas på Alliansens Gotland. Här gäller snabba ryck att spara och genom det lägga ner en utbildning som lockat tjejer och transpersoner till Gotland i många år. Flytten av SFI till Visby kommer göra livet omöjligt för de familjer som slagit sig till ro i Fårösund. Alliansen tycks inte lagt tid på att analysera konsekvenserna av sina besparingar. Inte pratat med lärare, elever och rektorer, och inte heller med de entreprenörer och eldsjälar som finns i Fårösund och som vågat blicka framåt. Entreprenörer som vill bygga studentbostäder, som öppnar fik och butiker, vill expandera och satsa på ett samhälle en bra bit från Visby.

Feministiskt initiativ kämpar för att alla ska färdas väl genom livet. Politiken ska säkra människors lika möjligheter – oavsett kön, sexuell läggning, föreställningar om ras/etnicitet, funktionalitet, klass, religion eller trosuppfattning, könsuttryck, könsidentitet, ålder eller medborgarskap. En fungerande välfärd, utan tvära kast och kortsiktigt tänkande, är kittet som håller samman och skapar trygga, sunda samhällen oavsett om det är på landsbygden eller i stan. Oavsett om du är ung eller gammal.

Alliansen är högst ansvariga för en politik som nu vill montera ner Folkhögskolan med hårda besparingar, och som med ringar på vattnet kan påverka lokalsamhället, näringsliv och inflyttning till Fårösund och Hemse.

En feministisk kulturpolitik ska verka för ett demokratiskt, jämlikt och inkluderande kulturliv. Kulturen ska ge utrymme för en mångfald av idéer och möjlighet till både identifikation, överskridande och olikhet. Gotlands folkhögskola är en sådan plats.

Cecilia Herdenstam – ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Eva Rinblad – ersättare i Barn- och utbildningsnämnden, Torun Ström – ledamot i Regionfullmäktige, Gubb Marit Stigson – ersättare i Regionstyrelsen, Feministiskt initiativ